SUNNYOGA
/

 

 

Pranic Healinghttps://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.PhotoGallery/images/thumbnail-gallery.png

Veel fysieke en mentale klachten worden veroorzaakt door blokkades op energetisch niveau. De levensenergie stroomt vanwege de blokkades minder goed wat het natuurlijke genezingsproces belemmert. Bij fysieke klachten, somberheid en vermoeidheidsverschijnselen werk ik door middel van 'Pranic Healing' aan het energetisch lichaam. 

Pranic Healing is een effectief healing systeem waarbij geen aanraking nodig is. Het maakt gebruik van prana – levensenergie – om het energieveld van het lichaam in balans te brengen. De energetische stromen in het lichaam worden gereinigd, gebalanceerd en blokkades worden verwijderd. Deze onzichtbare levensenergie herstelt het evenwicht in het lichaam en verhoogt de vitaliteit door het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Tijdens de behandeling worden de energiecentra in het lichaam (de chakra's) gereinigd, opgeladen en onderling in balans gebracht terwijl de cursist zit of ligt. Many physical, emotional and mental issues are caused by blockages on the energetic level. Where there are energetic blocks, life energy (prana in Sanskrit) cannot freely flow through the body. This affects the body's natural ability to heal itself and creates emotional and mental imbalances. The Pranic (from prana = energy) Healing technique can help improving physical, mental and emotional issues by stimulating the body's own regenerative ability. It is from the inside, and not from the outside, that the body heals. 

Pranic Healing is a very effective yet subtle healing system without touching. During a Pranic Healing session, the energy centers are getting cleaned, energised and balanced while the person sits or lies down. This will improve the energy flows within the body, decrease or dissolve blockages and in this way enhance the overall well-being as well as specific issues.


Mindful Yoga Therapy

Naast yogalessen bied ik individuele therapeutische yoga sessies aan. Door middel van 'Mindful Yoga Therapy' werken we aan specifieke onderwerpen zoals stressgerelateerde klachten, belemmerende gedragspatronen en overtuigingen of emoties die de cursist als negatief ervaart. Mindful Yoga Therapy bestaat uit een combinatie van technieken uit de Mindfulness Based Stress Reduction en uit de Yoga: ademhaling, beweging, meditatie, visualisatie en zelfreflectie. Hierbij werkt een cursist niet zo zeer vanuit zijn/haar 'mind', maar vanuit het lichaam aan zijn/haar vraagstukken. De focus ligt op het accepteren & integreren van het leven met al zijn ups en downs.


De sessies worden na een intake op maat gemaakt en vinden plaats bij Under the Tree aan de Klaverlaan 1A in Arnhem Zuid. Beide hierboven beschreven methodes zijn een waardevolle aanvulling op fysiotherapie, persoonlijke ontwikkeltrajecten (bijv. coaching) en (psycho-)therapeutische trajecten.


Beside group classes I also offer individual therapeutic yoga sessions. During 'Mindful Yoga Therapy', we work on specific topics such as stress-related issues, behavioural patterns or beliefs and emotions that limit us from living to our full capacities.
Mindful Yoga Therapy consists of a combination of techniques from Mindfulness Based Stress Reduction and from yoga: breath, movement, meditation, visualisation and self-inquiry. While using these techniques, we work on our issues not so much from the mind but rather from the body, mainly targeting the nervous system which governs heart rate, digestion, sleep, and closely interrelates with emotional and mental states. We aim at accepting and integrating life with all its ups and downs, so we can return to our natural balance, our original calmness.


The sessions are tailor-made after an intake and take place at Under the Tree, Klaverlaan 1A in Arnhem-Malburgen. Both methods described above are a valuable add-on to physiotherapy, personal development, coaching or (psycho)-therapeutical treatment.


1-op-1 sessies

🌸 Energetic / emotional release: lichaamsgerichte technieken uit sjamanisme, tantra en yoga op maat voor jouw specifieke vraagstellingen. Somatic techniques from shamanism, tantra and yoga tailor-made for the topics you want to work on. 


🌸 Priestess sessie: hierin ga ik in een lichte trance om me te verbinden met jouw energetisch lichaam, geef boodschappen door uit het veld (channeling) en laat door middel van aanraking jouw levensenergie weer stromen. In a light trance state I connect to your energy body, transmit messages from the Field (channelling) and improve the flow of life force in your system (with touch). 


Prijzen

60 minuten Mindful Yoga Therapy of Pranic Healing: 65€ (introductieprijs 60€)
90 minuten Energetic / emotional release: 100€
90 minuten Priestess session: 150€

Prijsafspraken bij commitment aan langere trajecten in overleg. 


 Locatie: Under The Tree, Klaverlaan 1A, Arnhem
Yoga bij verstandelijke beperking - Yoga for special needs

Yoga is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een rustmoment zo nu en dan. Dit staat geheel los van eventuele fysieke of mentale belemmeringen. Ik bied speciale lessen aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is het vertrekpunt niet wat niet kan, maar juist wat wel mogelijk is. Na een intake met de cursist, de begeleider en eventueel de behandelaar maak ik een les op maat specifiek afgestemd op de mogelijkheden van de cursist. De les vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de cursist. Bij belangstelling kunnen groepslessen worden georganiseerd.

Yoga is suited for everyone who needs some relaxation every now and then, and of course this goes also for persons with physical or mental challenges. I offer special yoga classes for people with autism and/or special needs. My focus is not on the disability but on the abilities of the student. After an intake with the student and the care-taker, I create yoga sessions tailor-made for the needs of the student which are given at the home of the student. Group lessons can also be organised on demand. Pricing depends on the specific conditions.