SUNNYOGA
/

 

 

Pranic Healing

Veel fysieke en mentale klachten worden veroorzaakt door blokkades op energetisch niveau. De levensenergie stroomt vanwege de blokkades minder goed wat het natuurlijke genezingsproces belemmert. Bij fysieke klachten, somberheid en vermoeidheidsverschijnselen werk ik door middel van 'Pranic Healing' aan het energetisch lichaam. 

Pranic Healing is een effectief healing systeem waarbij geen aanraking nodig is. Het maakt gebruik van prana – levensenergie – om het energieveld van het lichaam in balans te brengen. De energetische stromen in het lichaam worden gereinigd, gebalanceerd en blokkades worden verwijderd. Deze onzichtbare levensenergie herstelt het evenwicht in het lichaam en verhoogt de vitaliteit door het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Tijdens de behandeling worden de energiecentra in het lichaam (de chakra's) gereinigd, opgeladen en onderling in balans gebracht terwijl de client zit of ligt. 

Many physical, emotional and mental issues are caused by blockages on the energetic level. Where there are energetic blocks, life energy (prana in Sanskrit) cannot freely flow through the body. This affects the body's natural ability to heal itself and creates emotional and mental imbalances. The Pranic (from prana = energy) Healing technique can help improving physical, mental and emotional issues by stimulating the body's own regenerative ability. It is from the inside, and not from the outside, that the body heals. 

Pranic Healing is a very effective yet subtle healing system without touching. During a Pranic Healing session, the energy centers are getting cleaned, energised and balanced while the person sits or lies down. This will improve the energy flows within the body, decrease or dissolve blockages and in this way enhance the overall well-being as well as specific issues.Healing Arts 


🌸 In mijn Healing Arts sessies ontmoet je mij als Shakti Priesteres, als kanaal van Goddelijke Liefde. Door middel van tantrische, sjamanistische, somatische en yoga technieken laat ik jouw levensenergie (weer) volop stromen. Er is ruimte voor emotional release, voor polariteit, voor spelen, voor ervaren en doorvoelen in plaats van begrijpen. Ik put hierbij uit mijn diepe verbondenheid met de Goddelijke moeder, met de Aarde & Vuur elementen, met mijn eigen sensualiteit. Ik geef de energie en elementen door die jij op precies dit moment nodig hebt om op diepere lagen te helen. In een telefonische intake bepalen we vooraf samen de wensen en kaders voor de sessie. De sessies zijn grotendeels non-verbaal waardoor ik verbinding leg met jouw energetisch lichaam, jouw goddelijke blauwdruk, en we zo op een dieper niveau kunnen werken. Maak contact met de wijsheid van jouw fysiek en energetisch lichaam om weer heel te worden. 

🌸 In my Healing Arts session you meet me as a Shakti Priestess, as a channel of Divine Love. Through tantric, shamanic, somatic and yoga techniques I stimulate your life force to fully flow (again). There is space for emotional release, for polarity play, for experiencing and feeling through instead of mentally processing. My source is my deep connection with the Divine Mother, with the elements Earth & Fire and my own sensuality. I'm channelling the energy and elements that you need at exactly this moment in your process. During an intake over the phone we explore your longing and set the framework. The sessions are mostly non-verbal so I can connect to your energetic body, your divine blueprint, and we get to work on a much deeper level. Connect to the wisdom of your physical and energy body to become whole again. 

  • geeft inzicht in jouw innerlijke mannelijke & vrouwelijke dynamiek / Explore your inner masculine & feminine polarity
  • transmissie van de energie van de Goddelijke moeder / Divine Mother transmission
  • verrijk de energetische dimensie van je partnerrelaties / Enrich the energetic dimension of your intimate relationships 


Prijzen


60 minuten Pranic Healing: 80€ (introductieprijs 75€)

90 minuten Healing Arts: 150€
Prijsafspraken bij commitment aan langere trajecten in overleg. 

Alle hierboven beschreven methodes zijn een waardevolle aanvulling op fysiotherapie, persoonlijke ontwikkeltrajecten (bijv. coaching) en (psycho-)therapeutische trajecten. De sessies worden na een intake op maat gemaakt en vinden plaats bij Under the Tree in Arnhem.

All methods described above are a valuable add-on to physiotherapy, personal development, coaching or (psycho)-therapeutical treatment. The sessions are tailor-made after an intake and take place at Under the Tree in Arnhem.Locatie: Under The Tree, Klaverlaan 1A, Arnhem