SUNNYOGA
/

 

 

In 2006 begon ik Hatha Yoga lessen te volgen in verband met nek- en rugklachten die veroorzaakt waren door emotionele spanning en lange dagen achter de computer. In 2010 maakte ik tijdens een bezoek aan Thailand kennis met de zeer dynamische Astanga Yoga stijl en met Chakra Yoga, waarin de focus ligt op het herstellen van de energetische balans. Ik ontdekte hierbij nu ook de filosofische, energetische en spirituele kanten van yoga. Dit hielp me beter begrijpen waarom een uurtje yoga een veel dieper effect heeft op mijn welbevinden dan een uurtje sporten. Ik was helemaal verkocht!

Terug in Nederland begon ik mijn yoga praktijk uit te breiden totdat ik op een gegeven moment dagelijks op het matje stond. Ik volgde hiernaast een Mindfulness training, begon te mediteren (Vipassana en Mindfulness technieken), verdiepte me in ademoefeningen (Pranayama) die de geest rustiger maken, en in verschillende yoga stijlen. In mijn eigen praktijk wissel ik nu naar gelang mijn behoefte af tussen dynamische reeksen, energetische oefeningen en rustgevende houdingen. 

Ingegeven door mijn enthousiasme om yoga met mijn omgeving te delen, volgde ik in 2013 een 200-uur Basic Teacher Training (Sva Dharma) bij Delight Yoga Amsterdam. In het najaar 2015 heb ik aan de Delight Academy de 350-uur Advanced Studies (Sva Dharma) afgerond met focus op Mindful Yoga en Yoga Therapie. In 2016 heb ik een opleiding voor Pranic Healing gevolgd en in 2017 een opleiding voor Yoga voor mensen met een verstandelijke beperking bij Yoga Vidya. Bij de wereldwijde Yoga Alliance® sta ik geregistreerd als Registered Yoga Teacher 500-hours (RYT 500), en ik ben lid van de International Association of Yoga Therapists. Bij School of Shakti heb ik een traject gevolgd voor Shakti tantra en Women's group facilitator. Het geven van Yoga lessen combineer ik met mijn baan als Academy Coordinator Yoga bij Delight Yoga Amsterdam, waar ik voor de opleidingsprogramma's van Delight Yoga verantwoordelijk ben, en met het geven van vrouwenworkshops. 

Wat doet yoga voor mij?

In de Yoga wordt, naast de focus op de fysieke houdingen, aandacht besteed aan het energetische niveau, aan de adem en aan de bewegingen van de geest. De yoga filosofie biedt mij een enorme inspiratie in mijn alledaagse leven. De combinatie van deze elementen geeft mij rust en energie tegelijkertijd. 

Naast de lichamelijke vooruitgang (mijn nek- en rugklachten zijn verdwenen) merk ik dat ik door Yoga een stuk steviger in mijn schoenen sta. Ik zit lekkerder in mijn vel, kan beter omgaan met spanningen, wind mezelf niet meer zo snel op en kan echt van de mooie momenten in het leven genieten.

Yoga kan ik alleen maar aanbevelen aan iedereen die een rustpunt en moment van zelf-connectie zoekt in de alledaagse hectiek, die wil herbronnen en die het contact wil verbeteren met lichaam, geest en ziel.


My yoga journey started in 2006 when I started joining Hatha yoga classes due to neck & shoulder issues caused by emotional tensions in combination with long days behind the computer. During a visit to Thailand in 2010, I first experienced the more dynamic yoga style Astanga, as well as Chakra yoga which helps to re-establish energetic balance. Now I also discovered the philosophical, energetic and spiritual side of yoga which helped me understand why one hour on the yoga mat has such a profound effect compared to one hour in the gym. I was hooked! 

Back in the Netherlands I started practicing more and more. I followed a Mindfulness training, took up meditation (Vipassana and Mindfulness techniques), explored breathing and energetic methods (Pranayama) as well as many different styles of yoga. My own daily practice now varies depending on what I need at that moment. It can be highly physical to quiet the mind, more subtle to rebalance my energetic system, or calming and soothing to help settle my nervous system. 

Because I got so passionate about sharing yoga with others, I joined the 200-hrs Basic Teacher Training (Sva Dharma) at Delight Yoga in Amsterdam, followed by the 350-hrs Advanced Studies at the Delight Academy with focus on Mindful Yoga and Yoga Therapy in 2015. I also learned Pranic Healing in 2016 and followed a teacher training for Special Needs Yoga in 2017 at Yoga Vidya. Yoga Alliance® knows me as a Registered Yoga Teacher 500-hours (RYT 500) and I am a member of the International Association of Yoga Therapists. At School of Shakti, I have immersed myself in Shakti tantra and followed a Women's Group Facilitator training. I combine teaching yoga with my job as Academy Coordinator Yoga at Delight Yoga Amsterdam, where I'm responsible for the Delight Yoga teacher trainings, and giving women's workshops. 

What does yoga do for me?

Beside the physical benefits of yoga, we focus a lot on the different energies that move through our system, on the breath and we continually observe our mind. This helps me integrate my physical, energetic and mental movements. Yoga philosophy and the spiritual aspects of yoga inspire and enrich my daily life. The combination of all of this offers me a calm state of mind as well as a lot of energy. 

Beside the physical benefits I notice that I am much more grounded and able to be present in the moment. I respect myself more, am able to deal better with tensions and enjoy the beautiful moments that life offers. 

I can only recommend yoga to anyone who needs a moment of calm and self-connection in hectic everyday life, who wants to recharge the batteries and who wants to get back in touch with body, mind and soul.  

Warm regards,

Sunny (Sandra Hipeli)


Photos by Mateo Hamann and Anouk Pross Photography