Individuele sessies
/

 

 

Welkom
Mijn naam is Sandra, maar de meesten noemen mij Sunny. Mijn werk draait om het herstellen van de verbinding tussen lichaam, geest en ziel, om het hervinden van een goede balans. Met als doel om geaard en volledig in het moment aanwezig te leren zijn. Hierdoor kunnen we (weer) volop genieten van de prachtige momenten van het leven. Ik beoefen sinds bijna 20 jaar yoga en heb jarenlang groepsles gegeven. Momenteel bied ik 1-op-1 sessies aan in Pranic Healing, 15d aura clearing, en Mindful yoga therapie. Mijn missie is het om jouw levenskracht weer volledig te laten stromen. 

My name is Sandra, but most people call me Sunny. The work I do is centered around getting back in touch with our body, mind and soul. To restore the balance, so we can be grounded, present in the moment, and enjoy the beautiful moments that life offers. For nearly 20 years I have been practicing yoga and teaching yoga classes for many years. Currently I am offering individual Pranic Healing, 15 d aura clearing and Mindful yoga therapy. It’s my mission to make your life force flow again.


Pranic Healing

Veel klachten die zich op fysiek of psychologisch niveau uiten, worden veroorzaakt door blokkades op energetisch niveau. De levensenergie stroomt vanwege de blokkades minder goed wat het natuurlijke genezingsproces belemmert. Bij fysieke klachten en vermoeidheidsverschijnselen werk ik door middel van 'Pranic Healing' aan het energetisch lichaam. 

Pranic Healing is een effectief healing systeem waarbij geen aanraking nodig is. Het maakt gebruik van prana – levensenergie – om het energieveld van het lichaam in balans te brengen. De energetische stromen in het lichaam worden gereinigd, gebalanceerd en blokkades worden verwijderd. Deze onzichtbare levensenergie herstelt het evenwicht in het lichaam en verhoogt de vitaliteit door het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Tijdens de behandeling worden de energiecentra in het lichaam (de chakra's) gereinigd, opgeladen en onderling in balans gebracht terwijl de client zit of ligt. 

Many physical, emotional and mental issues are caused by blockages on the energetic level. Where there are energetic blocks, life energy (prana in Sanskrit) cannot freely flow through the body. This affects the body's natural ability to heal itself and creates emotional and mental imbalances. The Pranic (from prana = energy) Healing technique can help improving physical, mental and emotional issues by stimulating the body's own regenerative ability. It is from the inside, and not from the outside, that the body heals. 

Pranic Healing is a very effective yet subtle healing system without touching. During a Pranic Healing session, the energy centers are getting cleaned, energised and balanced while the person sits or lies down. This will improve the energy flows within the body, decrease or dissolve blockages and in this way enhance the overall well-being as well as specific issues.


15d Aura Clearing

Rondom ons lichaam bevinden zich een aantal subtiele energetische lagen die ook wel bekend staan als de aura. De 15d Aura Clearing focust op deze subtielere lagen, die in de meeste energetische technieken niet aan bod komen. Net zoals in het fysieke lichaam kunnen er blokkades, aanhechtingen of andere vormen van disbalans optreden in het aura veld. Symptomen hiervan zijn o.a. energie die blijft weglekken, verslaving, obsessiviteit, hardnekkige overtuigingen, terugkerende patronen die niet meer dienen. De Pranic Healing en de 15d aura clearing vullen elkaar aan en kunnen ook in een combinatie gegeven worden. Waar ik in de Pranic healing aan chakra 1 tot 7 werk met (aardse) energie uit de (aardse) elementen met focus op het lijf, pas ik in de 15d aura clearing de energie uit andere (bovenaardse) dimensies toe om je (etherische) lagen in de chakra's 8 tot 15 te reinigen.


Around our body, there are several more subtle energetic layers which are also called the aura. The 15d Aura Clearing technique focuses on these subtle layers which are neglected in most other energetic techniques. Just like in the physical body, there can be blockages, attachments or other forms of disbalance. These can result in symptoms like recurring energy leaks, obsessive patterns, addiction, strong beliefs, recurring patterns that don't serve any longer. Pranic Healing and 15d Aura Clearing complement each other and can also be used in a combined technique. During Pranic healing, I'm using earth-bound energy, e.g. from the elements and focus on the body, whereby during the 15d Aura Clearing I'm connecting to energies from other(worldly) dimensions to clear your (ethereal) layers in the chakra's 8 to 15. 


Mindful Yoga Therapy

Naast de energetische healing technieken bied ik individuele therapeutische yoga sessies aan. Door middel van 'Mindful Yoga Therapy' werken we lichaamsgericht (somatisch) aan specifieke onderwerpen zoals stressgerelateerde klachten, belemmerende gedragspatronen en overtuigingen of emoties die als negatief ervaren worden. Mindful Yoga Therapy bestaat uit een combinatie van technieken uit de Mindfulness Based Stress Reduction en uit de Yoga: ademhaling, beweging, meditatie, visualisatie en zelfreflectie. Hierbij werken deelnemers niet zo zeer vanuit de 'mind', maar vanuit het lichaam aan hun vraagstukken. De focus ligt op het accepteren & integreren van het leven met al zijn ups en downs.

Beside group classes I also offer individual therapeutic yoga sessions. During 'Mindful Yoga Therapy', we work with embodied (somatic) techniques on specific topics such as stress-related issues, behavioural patterns or beliefs and emotions that limit us from living to our full capacities.
Mindful Yoga Therapy consists of a combination of techniques from Mindfulness Based Stress Reduction and from yoga: breath, movement, meditation, visualisation and self-inquiry. While using these techniques, we work on our issues not so much from the mind but rather from the body, mainly targeting the nervous system which governs heart rate, digestion, sleep, and closely interrelates with emotional and mental states. We aim at accepting and integrating life with all its ups and downs, so we can return to our natural balance, our original calmness.


Prijzen / pricing

60 minuten Pranic Healing, 15 aura clearing of Mindful Yoga Therapy: 80€ (introductieprijs 75€). 
Prijsafspraken bij commitment aan langere trajecten in overleg.

Mindful Yoga (Therapy) is een waardevolle aanvulling op fysiotherapie, persoonlijke ontwikkeltrajecten (bijv. coaching) en (psycho-)therapeutische trajecten. De 1-op-1 sessies worden na een intake op maat gemaakt en vinden plaats in Arnhem.

All methods described above are a valuable add-on to physiotherapy, personal development, coaching or (psycho)-therapeutic treatment. The sessions are tailor-made after an intake and take place in Arnhem.