Individuele sessies
/

 

 

Disclaimer & Privacy

Eigen Risico 

Deelname aan de lessen, bijeenkomsten en sessies van SUNNYoga is op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van uw eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Mijn aanbod is geen vervanging van fysiotherapie, psychotherapie en/of andere psychologische of medische behandelingen. Bij twijfel raden we u aan eerst uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

Algemeen

SUNNYoga verleent u hierbij toegang tot SUNNYoga.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door SUNNYoga.nl en derden zijn aangeleverd. SUNNYoga.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De aanmelding voor een les blok geschiedt door vooruitbetaling van het verschuldigde lesgeld naar de onder ‘Praktisch’ vermelde bankgegevens.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SUNNYoga. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SUNNYoga.nl en haar licentiegevers.

Privacy policy

SUNNYoga respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.sunnyoga.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving").

Jonger dan 16 jaar 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens 

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. We zullen jouw persoonsgegevens met niemand delen en alleen gebruiken om onze Diensten te kunnen uitvoeren en jou op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Jouw toestemming 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij geen diensten leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: 

• Je naam 

• Je adresgegevens 

• Je woonplaats 

• Je telefoonnummer 

• Je e-mailadres 

• Je betaalgegevens 

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals de naam van de browser die je gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: 

• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie 

• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben 

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. 

Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 

• Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens; 

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen; 

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 

• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; 

• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. 

Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.